Przykłady błędów wykonawczych

których nie wolno popełniać

Jastrych grzewczy to system składający się z trzech podstawowych elementów:

  • wylewki
  • zatopionych w niej elementów grzewczych
  • oraz podbudowy na której wszystko jest ułożone i z którą tworzy nierozerwalną całość

Dlatego niezbędnym jest, by wykonawcy każdego z tych elementów porozumiewali się ze sobą wykonując swoje zadania. Wtedy ich wspólna praca przyniesie najlepszy efekt i zapewni wysoki komfort użytkownikom.

Jako producent oraz wykonawca wylewek samopoziomujących często mamy do czynienia z błędami popełnianymi przez innych wykonawców na budowach, które przeważnie uniemożliwiają wykonanie jastrychu. Poniżej przedstawiamy konkretne przykłady niepoprawnie wykonanych prac i przetrzegamy na co zwrócić szczególną uwagę przed odbiorem technicznym prac.


Źle wykonana izolacja przeciwwilgociowa lub jej brak w budynkach niepodpiwniczonych

niewłaściwie wykonana izolacja przeciwwilgociowa

Wskutek niepoprawnie wykonanej izolacji przeciwwilgociowej dojść może do uszkodzenia jastrychu (zarówno anhydrytowego jak i cementowego). Jastrychy pod wpływem wilgoci ulegają zniekształceniom i degeneracji. Nie dzieje się to co prawda z dnia na dzień, ale po kilku latach z pewnością da o sobie znać. Ponadto brak izolacji powoduje duży napływ wilgoci z gruntu do pomieszczeń, a to sprzyja powstawaniu pleśni oraz innych grzybów na ścianach i stropach. Przebywanie w takich pomieszczeniach jest niezwykle szkodliwe dla zdrowia, gdyż może być powodować groźnych chorób płuc.


Niepoprawnie wykonana lub brak izolacji cieplnej

Każdy materiał przeznaczony na izolację termiczną musi posiadać odpowiednią dla podkładów twardość, grubość i elastyczność. Powinien być rozłożony ściśle i równo na całej powierzchni. Niewłaściwe wykonanie podbudowy skutkuje nierównomiernym osiadaniem jastrychu oraz jego pękaniem .

przykład niepoprawnie rozłożonych styropianów

Przykład nierównomiernego rozłożenia styropianów (cieńsze elementy rozłożone naprzemian z grubszymi). Cała instalacja rur grzewczych wraz z warstwą aluminium musiała zostać zerwana, by wykonać poprawki.

styropiany gotowe do wykonania wylewki

Przykład właściwego rozłożenia styropianów. Podkład gotowy do układania rur grzewczych.


Słabe lub niepoprawne mocowanie rur grzewczych

Wadliwie zamontowana rura grzewcza może "wypłynąć" na powierzchnię płynnego jastrychu zanim zdąży on zakrzepnąć. W efekcie jastrych wraz z instalacją grzewczą staną się bezużyteczne i wymagane będzie skucie jastrychu i wykonanie całej pracy od nowa.

nieprawidłomo zamontowane rury grzewcze

Wadliwie zamontowane rury grzewcze. Odczepiły się zanim wykonano wylewkę.

rury grzewcze prawidłowo zamontowane

Prawidłowo i solidnie zamontowane rury grzewcze. Teraz bez obaw można wykonać wylewkę.


Niepoprawnie wykonane dylatacje lub ich brak

Jastrychy anhydrytowe pod wpływem włączania i wyłączania ogrzewania podłogowego rozgrzewają się, a następnie chłodzą. Podczas takich zmian temperatury jastrych minimalnie zmienia swoją objętość. Taką "pracę" jastrychu niwelują przyścienne taśmy dylatacyjne. Bez nich jastrych po rozgrzaniu mógłby popękać, dlatego ich precyzyjne wykonanie jest bardzo istotne. Warto zapoznać się z tymi informacjami o zasadach poprawnego dylatowania

przykład niepoprawnego wykonania dylatacji

Niedokładnie wykonane dylatacje przyscienne - podczas wykonywania wylewki materiał dostanie się za taśmę dylatacyjną. Brak dylatacji w przejściu drzwiowym.

dylatacje brzegowe i drzwiowe wykonane prawidłowo

Profesjonalnie wykonane dylatacje brzegowe oraz dylatacja drzwiowa gwarantują bezpieczne i długoterminowe korzystanie z jastrychu grzewczego.

źle rozdzielone pola grzewcze

Niepoprawnie rozdzielone dylatacjami pola grzewcze. Dylatacja rozdziela jeden obwód grzewczy na osobne dwa pola.

przykład poprawnego rozdzielenia dylatacjami pól grzewczych

Prawidłowo wykonany rozdział pól grzewczych. Powierzchnie ogrzewane różnymi obwodami zostały bezpiecznie rozdzielone.


Źle rozplanowana instalacja grzewcza

Rozkład podłogowych rur grzewczych należy dobrze przemyśleć, a następnie precyzyjnie wykonać. Bez tego jastrych nie nagrzeje się równomiernie, a ogrzewanie nie będzie działało optymalnie. Ponadto przy niewystarczającej ilości rur grzewczych wystąpią duże straty energetyczne oraz słaby efekt cieplny, a w niektórych przypadkach dojść może nawet do uszkodzena jastrychu.

niepoprawnie rozplanowane obiegi grzewcze

Na tak niestarannie i niechlujnie rozplanowanej instalacji grzewczej jastrych będzie się nierównomiernie nagrzewał.

ogrzewanie podłogowe - dobrze rozplanowana instalacja rur

Prawidłowo i równomiernie rozplanowana instalacja grzewcza gwarantuje szybkie rozgrzewanie jastrychu i dobre nagrzewanie pomieszczenia.

zbyt mało rur grzewczych

Za sprawą niewystarczającej mocy grzejników podłogowych ogrzewanie nie będzie funkcjonowało poprawnie.

ogrzewanie podłogowe - przemyślana instalacja

Prawidłowo dobrana ilość rur grzewczych gwarantuje optymalne działanie ogrzewania.


Nie zastosowanie się do procedury pierwszego rozgrzania jastrychu

Pominięcie procedury pierwszego rozgrzania jastrychu może skutkować jego popękaniem, lub całkowitym zniszczeniem. Przed pierwszym uruchomieniem ogrzewania podłogowego należy koniecznie zapoznać się z procedurą , która dostępna jest tutaj.

uszkodzony jastrych

Przykład zniszczonego jastrychu przez pominięcie etapu pierwszego rozgrzania. Na zdjęciu widać próbę naprawy wylewki przy pomocy specjalnych klamer.

poprawnie wygrzana wylewka anhydrytowa

Doskonale wygrzany jastrych beż żadnych wad, ani pęknięć gotowy do okładzinowania