Czym są dylatacje i jak je poprawnie wykonać?

Dylatacje są niezwykle istotnym elementem jastrychu

dylatacje przed wykonaniem wylewki anhydrytowejDylatacją jastrychu nazywamy celowo utworzoną w nim szczelinę. Jej celem jest zniwelowanie minimalnych zmian objętości jastrychu, które zachodzą wraz ze zmianami jego temperatury. Takie minimalne zmiany objętości zwane efektem rozszerzalności cieplnej towarzyszą w głównej mierze jastrychom grzewczym, dlatego wymagają one większej ilości szczelin dylatacjnych.

W przypadku wylewek anhydrytowych przyjmuje się, że dylatacjami należy oddzielić pola o wielkości:

  • do 200m2 oraz dla powierzchni o przekątnej dłuższej niż 20m dla jastrychów grzewczych
  • do 900m2 bez ogrzewania podłogowego

Kiedy należy zastosować dylatację?

dylatowanie oddzielnych pól grzewczychJastrychy anhydrytowe na ogrzewaniu podłogowym wymagają dodatkowo zastosowania szczelin dylatacyjnych odzielających:

  • powierzchnie ogrzewane różnymi obwodami grzewczymi
  • powierzchnie o różnych wysokościach
  • powierzchnie z ogrzewaniem od powierzchni bez ogrzewania

Ponadto niezależnie od tego, czy jastrych anhydrytowy jest ogrzewany, bezwzględnie należy:

  • przenieśc fugi budowlane z konstrukcji stropów na dylatacje
  • wykonać dylatacje brzegowe (wzdłuż ścian, wokół słupów)
  • wykonać dylatacje w przejściach drzwiowych

Na co zwrócić uwagę przed odbiorem pracy "fachowców" można zobaczyć tutaj


Jak wyliczyć grubość taśmy dylatacyjnej?

taśma dylatacyjnaDo wykonania szczelin dylatacyjnych w jastrychu używa się najczęściej taśmy dylatacyjnej (na zdjęciu obok). Jest ona zrobiona z miękkiego, niechłonnego tworzywa sztucznego o dość dużej ściśliwości. Wygodnie jest, jeśli została zaopatrzona w taśmę samoprzylepną, lecz nie jest to niezbędne.

W pomieszczeniach bez ogrzewania podłogowego można śmiało zastosować taśme o grubości 8 mm. Natomiast w pomieszczeniach z instalacją ogrzewania podłogowego grubość taśmy należy dla pewności wyliczyć ze wzoru, przy czym należy przyjąć, że 8 mm to minimum (nawet jeśli ze wzoru wyjdzie mniej).

D = ΔT × α × L ÷ P

gdzie:
D - grubość taśmy dylatacyjnej
ΔT - różnica skrajnych temperatur, jakie będzie osiągał jastrych, czyli np. przy włączonym ogrzewaniu 42°C, a przy wyłączonym 14°C, czyli różnica wyniesie 42-14=28
α - to współczynnik rozszerzalności termicznej, jest wartością stałą i należy go sprawdzić w karcie technicznej produktu. Dla wylewek anhydrytowych wynosi przeważnie 0,012mm/m×K
L - długość boku dla którego wyliczamy grubość taśmy, np. 14 metrów
P - procentowy stopień ściśliwości taśmy dylatacyjnej, wartość tą należy odczytać z karty technicznej produktu, np. 65%, czyli 0,65

Wstawiając przykładowe wartości do wzoru otrzymujemy:
D = 28 × 0,012 × 14 ÷ 0,65 = 7,24
Czyli dla naszego przykładu taśma o grubości 8 mm będzie optymalna.